Voice.Global website

 • About

  Imani, Uhuru na Ukombozi wa Wanawake (Ufeministi)

  Ubunifu ni ufunguo wa kuelewa na kutatua mambo katika karne ya 21 ambapo kila wakati kunakuwa na mashindano kati ya wazo na ajenda katika pande tofauti. Mara nyingi, watetezi wa imani na mitizamo inayojikita kwa wanawake wamekua wakiongoza majadiliano yaliyogawanyika, wakishindana badala ya kuweka pamoja juhudi zao ili kupinga kutengwa, kukuza sauti za makundi yaliyotengwa katika jamii. Kwa hivyo, ni muhimu kuchunguza uhuru kama suala mtambuka kwa namna ambavyo watu wanavyotumia Imani zao na mitizamo ya kijinsia. Hii inaweza kutokana na kukuza kazi za jamii ambazo tayari zinafanya kazi zinazolenga kuweka pamoja imani na jinsia kama uzoefu wa kukuza uhuru kwa njia nyingi pamoja na sanaa.

  Sanaa inaruhusu kuwe na hadithi tofauti, sauti za watu au picha, kwa hivyo vikundi vilivyotengwa na vilivyo baguliwa vinaweza kuonekana na kusikika. Inayo faida ya kuweza kuvipa vikundi hivi masimulizi mbadala ambayo vinaweza kuhusika nayo.

  Je! Tunafanyaje maisha ya baadaye yawe salama zaidi na ya kuvutia kwa vikundi vilivyotengwa na kubaguliwa kuliko ilivyo sasa? Je! Sanaa kama aina ya uhuru inaweza kuhamasisha watu kutenda kama watetezi wa haki za binadamu? Je! Sanaa inaweza kutumika kwa njia za moja kwa moja kukata rufaa kwa vikundi vya kihafidhina na kufungua uwezekano wa fikra mpya?

  Voice kwa kushirikiana na Hivos ‘Resource Of Open Minds (ROOM) mradi wa Afrika Mashariki unalenga kusaidia wabunifu kupitia wito huu wa wazo la kujifunza kupitia njia mpya na zenye nguvu zaidi za kuwasiliana juu ya Imani, Uhuru na Ufeministi (Ukombozi wa Wanawake).

   

  Kuhusu Voice & ROOM

  Voice ni kituo cha kutoa ruzuku kwa kuzingatia kanuni za Kutomwacha Mtu Nyuma na kuongozwa na dhana ya “Hakuna Kitu Kuhusu Sisi Bila Sisi”. Voice inasaidia miradi inayotetea usawa na kupinga kutengwa kwa kuimarisha nguvu ya kisiasa ya wale wanaopuuzwa na wasiyosikilizwa kwa sasa, wale ambao wanabaki kupuuzwa na maoni ya umma na wenye nguvu, na ambao mahitaji yao yanajadiliwa bila wao kushirikishwa. Hasa, tunamaanisha mamilioni ya watu ambao utambulisho au muktadha huwatenga na kuwabagua kiuchumi, kijamii, na kisiasa – hawana ufikiaji sawa wa habari, nguvu, na ushawishi. Ili kuchangia kuifanya ndoto hiyo kuwa kweli, Voice ilifufuliwa ili kushughulikia unyanyapaa huu, kwa kuzingatia maeneo makuu 3 ya athari:

  • Kuboresha upatikanaji wa rasilimali (za uzalishaji) (fedha, ardhi, na maji) na ajira.
  • Kuboresha upatikanaji wa huduma za kijamii haswa afya na elimu.
  • Kukuza uundaji wa nafasi zilizo wazi na zinazojumuisha ushiriki wa kisiasa na ushiriki wa raia.

  ROOM  EA ni mradi unaounga mkono mchango wa wabunifu katika utofauti wa mazungumzo, mijadala na upinzani katika jamii. Inasaidia ubunifu wa vijana, kama wasanii, wabunifu, watengenezaji wa filamu, waandishi wa habari nk.

  Kwanini mada hii ni muhimu?

  Kwa miongo kadhaa, harakati zimekuwa zikipokea maoni ya “Ubinafsi ni siasa” na kwamba kila mtu ni mtaalam wa uzoefu. Mada hii kwa hivyo ni muhimu kwani inatuwezesha kuchunguza jinsi uhuru ulivyo msingi wa dini na ufeministi na bila hiyo, jinsi inaongoza kwa ulimwengu ambao dini na ufeministi hutumiwa kama zana za kutengwa katika jamii.

  Wakati dini inaaminiwa kuunganishwa na kukosekana kwa usawa wa kijinsia na uonevu, na ufeministi unaotumika kuwatenga wanaume, tunaamini kwamba ni muhimu kuchunguza muingiliano kati ya Imani, Ufeministi na uhuru tunapofanya kazi kwa kushirikiana na washirika, wanaojulikana na wasiojulikana, kuja na suluhisho la ubunifu na ubunifu ambao tunaweza kujifunza kutoka kwenye utetezi wa siku zijazo.

   

  Mbinu za kukomesha.

  Katika kujitolea kwetu kupunguza hali ya kutokuwa na usawa na kusherehekea ujumuishaji, Voice na ROOM wanaleta pamoja uzoefu na rasilimali zake ili kupitia wito huu wa maoni kutoka Tanzania tu. Lengo kuu la mpango huu ni kuziba mapengo kati ya harakati za kijamii, wanaharakati, na asasi za kiraia na vikundi vya wahafidhina wanaofanya kazi katika masuala ya imani na dini.

  Upokeaji na uchaguzi wa Mawazo utafuata njia na hatua mbili kama ilivyoainishwa hapa chini;-

  1.  Mawazo matano (5) yatakayoorodheshwa yataalikwa kushiriki katika semina ya siku 6 kwaajili ya kuimarishaji uwezo na uboreshaji wa maoni. Uwakilishi utakuwa watu 2 (ambapo inapaswa kuwa timu yenye usawa wa kijinsia) kutoka kwenye mashirika matano yaliyochaguliwa;
  2. Wazo kuu (wazo # 1 kati ya tano) litakalochaguliwa kupitia mchakato shirikishi, litapewa ruzuku ya Voice (yenye thamani ya hadi € 100.000) na wazo namba 2, 3, 4 na 5 yatapewa ruzuku ya Voice (yenye thamani ya hadi € 25.000 kila mmoja) kutekeleza mradi wao.

   

  Tunatafuta nini?

  Tunatafuta maombi ya miradi kutoka katika sekta ya imani, ubunifu, uhuru, na ufeministi ambayo huchunguza jinsi uhuru unavyopatikana kupitia imani na ufeministi kwa njia ambayo inashughulikia usawa, kutengwa na kukuza sauti za vikundi vilivyotengwa kutoka katika jamii.

  Hizi zinaweza kuwa jitihada ambazo zina mada ya imani na ya kiufeministi katikati ya ujumbe wao ulioletwa katika njia za ubunifu. Matokeo na mipango inayopendekezwa inaweza kwa mfano kuchunguza jinsi taasisi za kidini zinatusaidia kupata uhuru wetu kama wanadamu vizuri au jinsi zinavyokandamiza sauti za vikundi vilivyo katika jamii.

  Mfano mwingine unaweza kuwa ni jinsi gani katika mazungumzo ya jinsia na ufeministi, kuna vikundi ambavyo vinadhulumiwa na wengine kwa sababu ya msimamo wao wa pembeni na jinsi sauti za vikundi hivi duni zinavyoweza kukuzwa. Njia inayotarajiwa ni ile ambayo inaleta mipango ambayo inapita mazungumzo ya imani na ya ufeministi kupitia kuchunguza uzoefu wa kawaida au wa kipekee wa uhuru unaosababisha kukuza jamii zilizotengwa.

  Mawazo yatakayopendekezwa yanapaswa kulenga kuwa na njia zifuatazo zitakaizojumuishwa katika muundo, na utekelezaji wa mradi:

  1. Uzalishaji wa maudhui ya ubunifu ya sauti ambayo inaweza kuchezwa kwenye majukwaa ya kidijitali kwa njia ya muziki, filamu, podcast, vlogs, AR, VR, n.k. Bidhaa zisizokuwa za kidijitali kama vile mitindo, fasihi, na ufundi. Pia, zinaweza kuwasilishwa ikiwa vina kipengee ambacho kinaweza kuchezwa katika majukwaa ya Kidijitali.
  2. Shughuli za kuimarisha uwezo kwa waumini wa imani na au wanawake au washiriki kulingana na wazo la kipekee linalowasilishwa na mwombaji na lengo kubwa la kukuza sauti za wanyonge katika jamii.
  3. Kuendeleza miundombinu ya nje na ya kidijitali kwa mwombaji. Hii ni kufikia maendeleo ya rasilimali ambayo itahakikisha kuwa mradi huo una upeo wa muda mrefu na unafikia jamii pana ya watendaji kama vile ukarabati wa studio za kitovu cha ubunifu. Mfano wa hii ni mradi wa kuboresha miundombinu uliofanywa na “Nafasi Art Studio” huko Dar es Salaam, Tanzania.

  Kipaumbele kitatolewa kwa maombi yatakayoongozwa na mashirika ya vijijini kutoka Tanzania ambayo yanawakilisha au kufanyia kazi, kwa, na / au na vikundi maalumu vifuatavyo:

  • Vijana na Wazee walio katika mazingira magumu
  • Wanawake wanaokabiliwa na unyonyaji, unyanyasaji na / au ukatili.
  • Jamii za kijadi/ au makabila madogo.
  • Watu wenye ulemavu.

  Tunatafuta maombi ambayo, kwa, au ambayo;-

  • Yanayowawakilisha jamii za watengenezaji wabunifu na wa kitamaduni wanaohusika na uundaji wa kazi za sauti kama vile: nafasi za ubunifu, vikundi vya wasanii, studio za muziki, vituo, mikahawa, nafasi za sanaa, nyumba za sanaa, nyumba za uzalishaji huru, mitandao ya wasanii na watayarishaji, majukwaa ya mtandaoni, pamoja, nafasi za kufanya kazi zinazozingatia tasnia ya ubunifu;
  • Watayarishaji ambao wanatumia vielelezo vya sauti kama njia ya usambazaji na mawasiliano;
  • Makundi maalumu yenye haki yanayotumia njia za kidijitali kusambaza kimkakati maudhui yao kwa watazamaji wao. (k.m. kupitia njia za mtandao kama vile youtube na mitandao mingine
  • Kutengeneza maudhui / kazi ambayo inakusudia kuonyesha maoni mbadala juu ya maswala makubwa yanayoathiri vikundi vitano waliotajwa hapo juu. Maudhui / kazi hii inapaswa kukuza mjadala wa umma kupitia kuwezesha maoni mbadala kueneza masimulizi ya jamii juu ya imani, uhuru na ufeministi (utetezi wa haki za mwanamke). Mfano kitabu cha mchungaji Timothy Njoya, kitabu juu ya  Selfhood (upekee): Divinity of the Clitoris (Uungu wa Clitoris)
  • Maabara ya ubunifu ili kuendeleza ubunifu, kuleta washirika wa haki na wadau wengine kutoka sekta nyingi pamoja, lakini iruhusu kubadilika kwa jinsi vinavyohusiana na kila mmoja katika nafasi unazotengeneza;
  • Ushirika au ushirikiano kati ya asasi za kiraia zinazotafuta kuchunguza muingiliano wa Imani naufeministi ili kuvunja vizuizi vya kitamaduni na kijamii katika uhuru;
  • Ushirikiano kati ya mavazi ya wabunifu na asasi zingine za kiraia zinazojihusisha na masuala ya imani na jinsia.
  • About

   Imani, Uhuru na Ukombozi wa Wanawake (Ufeministi)

   Ubunifu ni ufunguo wa kuelewa na kutatua mambo katika karne ya 21 ambapo kila wakati kunakuwa na mashindano kati ya wazo na ajenda katika pande tofauti. Mara nyingi, watetezi wa imani na mitizamo inayojikita kwa wanawake wamekua wakiongoza majadiliano yaliyogawanyika, wakishindana badala ya kuweka pamoja juhudi zao ili kupinga kutengwa, kukuza sauti za makundi yaliyotengwa katika jamii. Kwa hivyo, ni muhimu kuchunguza uhuru kama suala mtambuka kwa namna ambavyo watu wanavyotumia Imani zao na mitizamo ya kijinsia. Hii inaweza kutokana na kukuza kazi za jamii ambazo tayari zinafanya kazi zinazolenga kuweka pamoja imani na jinsia kama uzoefu wa kukuza uhuru kwa njia nyingi pamoja na sanaa.

   Sanaa inaruhusu kuwe na hadithi tofauti, sauti za watu au picha, kwa hivyo vikundi vilivyotengwa na vilivyo baguliwa vinaweza kuonekana na kusikika. Inayo faida ya kuweza kuvipa vikundi hivi masimulizi mbadala ambayo vinaweza kuhusika nayo.

   Je! Tunafanyaje maisha ya baadaye yawe salama zaidi na ya kuvutia kwa vikundi vilivyotengwa na kubaguliwa kuliko ilivyo sasa? Je! Sanaa kama aina ya uhuru inaweza kuhamasisha watu kutenda kama watetezi wa haki za binadamu? Je! Sanaa inaweza kutumika kwa njia za moja kwa moja kukata rufaa kwa vikundi vya kihafidhina na kufungua uwezekano wa fikra mpya?

   Voice kwa kushirikiana na Hivos ‘Resource Of Open Minds (ROOM) mradi wa Afrika Mashariki unalenga kusaidia wabunifu kupitia wito huu wa wazo la kujifunza kupitia njia mpya na zenye nguvu zaidi za kuwasiliana juu ya Imani, Uhuru na Ufeministi (Ukombozi wa Wanawake).

    

   Kuhusu Voice & ROOM

   Voice ni kituo cha kutoa ruzuku kwa kuzingatia kanuni za Kutomwacha Mtu Nyuma na kuongozwa na dhana ya “Hakuna Kitu Kuhusu Sisi Bila Sisi”. Voice inasaidia miradi inayotetea usawa na kupinga kutengwa kwa kuimarisha nguvu ya kisiasa ya wale wanaopuuzwa na wasiyosikilizwa kwa sasa, wale ambao wanabaki kupuuzwa na maoni ya umma na wenye nguvu, na ambao mahitaji yao yanajadiliwa bila wao kushirikishwa. Hasa, tunamaanisha mamilioni ya watu ambao utambulisho au muktadha huwatenga na kuwabagua kiuchumi, kijamii, na kisiasa – hawana ufikiaji sawa wa habari, nguvu, na ushawishi. Ili kuchangia kuifanya ndoto hiyo kuwa kweli, Voice ilifufuliwa ili kushughulikia unyanyapaa huu, kwa kuzingatia maeneo makuu 3 ya athari:

   • Kuboresha upatikanaji wa rasilimali (za uzalishaji) (fedha, ardhi, na maji) na ajira.
   • Kuboresha upatikanaji wa huduma za kijamii haswa afya na elimu.
   • Kukuza uundaji wa nafasi zilizo wazi na zinazojumuisha ushiriki wa kisiasa na ushiriki wa raia.

   ROOM  EA ni mradi unaounga mkono mchango wa wabunifu katika utofauti wa mazungumzo, mijadala na upinzani katika jamii. Inasaidia ubunifu wa vijana, kama wasanii, wabunifu, watengenezaji wa filamu, waandishi wa habari nk.

   Kwanini mada hii ni muhimu?

   Kwa miongo kadhaa, harakati zimekuwa zikipokea maoni ya “Ubinafsi ni siasa” na kwamba kila mtu ni mtaalam wa uzoefu. Mada hii kwa hivyo ni muhimu kwani inatuwezesha kuchunguza jinsi uhuru ulivyo msingi wa dini na ufeministi na bila hiyo, jinsi inaongoza kwa ulimwengu ambao dini na ufeministi hutumiwa kama zana za kutengwa katika jamii.

   Wakati dini inaaminiwa kuunganishwa na kukosekana kwa usawa wa kijinsia na uonevu, na ufeministi unaotumika kuwatenga wanaume, tunaamini kwamba ni muhimu kuchunguza muingiliano kati ya Imani, Ufeministi na uhuru tunapofanya kazi kwa kushirikiana na washirika, wanaojulikana na wasiojulikana, kuja na suluhisho la ubunifu na ubunifu ambao tunaweza kujifunza kutoka kwenye utetezi wa siku zijazo.

    

   Mbinu za kukomesha.

   Katika kujitolea kwetu kupunguza hali ya kutokuwa na usawa na kusherehekea ujumuishaji, Voice na ROOM wanaleta pamoja uzoefu na rasilimali zake ili kupitia wito huu wa maoni kutoka Tanzania tu. Lengo kuu la mpango huu ni kuziba mapengo kati ya harakati za kijamii, wanaharakati, na asasi za kiraia na vikundi vya wahafidhina wanaofanya kazi katika masuala ya imani na dini.

   Upokeaji na uchaguzi wa Mawazo utafuata njia na hatua mbili kama ilivyoainishwa hapa chini;-

   1.  Mawazo matano (5) yatakayoorodheshwa yataalikwa kushiriki katika semina ya siku 6 kwaajili ya kuimarishaji uwezo na uboreshaji wa maoni. Uwakilishi utakuwa watu 2 (ambapo inapaswa kuwa timu yenye usawa wa kijinsia) kutoka kwenye mashirika matano yaliyochaguliwa;
   2. Wazo kuu (wazo # 1 kati ya tano) litakalochaguliwa kupitia mchakato shirikishi, litapewa ruzuku ya Voice (yenye thamani ya hadi € 100.000) na wazo namba 2, 3, 4 na 5 yatapewa ruzuku ya Voice (yenye thamani ya hadi € 25.000 kila mmoja) kutekeleza mradi wao.

    

   Tunatafuta nini?

   Tunatafuta maombi ya miradi kutoka katika sekta ya imani, ubunifu, uhuru, na ufeministi ambayo huchunguza jinsi uhuru unavyopatikana kupitia imani na ufeministi kwa njia ambayo inashughulikia usawa, kutengwa na kukuza sauti za vikundi vilivyotengwa kutoka katika jamii.

   Hizi zinaweza kuwa jitihada ambazo zina mada ya imani na ya kiufeministi katikati ya ujumbe wao ulioletwa katika njia za ubunifu. Matokeo na mipango inayopendekezwa inaweza kwa mfano kuchunguza jinsi taasisi za kidini zinatusaidia kupata uhuru wetu kama wanadamu vizuri au jinsi zinavyokandamiza sauti za vikundi vilivyo katika jamii.

   Mfano mwingine unaweza kuwa ni jinsi gani katika mazungumzo ya jinsia na ufeministi, kuna vikundi ambavyo vinadhulumiwa na wengine kwa sababu ya msimamo wao wa pembeni na jinsi sauti za vikundi hivi duni zinavyoweza kukuzwa. Njia inayotarajiwa ni ile ambayo inaleta mipango ambayo inapita mazungumzo ya imani na ya ufeministi kupitia kuchunguza uzoefu wa kawaida au wa kipekee wa uhuru unaosababisha kukuza jamii zilizotengwa.

   Mawazo yatakayopendekezwa yanapaswa kulenga kuwa na njia zifuatazo zitakaizojumuishwa katika muundo, na utekelezaji wa mradi:

   1. Uzalishaji wa maudhui ya ubunifu ya sauti ambayo inaweza kuchezwa kwenye majukwaa ya kidijitali kwa njia ya muziki, filamu, podcast, vlogs, AR, VR, n.k. Bidhaa zisizokuwa za kidijitali kama vile mitindo, fasihi, na ufundi. Pia, zinaweza kuwasilishwa ikiwa vina kipengee ambacho kinaweza kuchezwa katika majukwaa ya Kidijitali.
   2. Shughuli za kuimarisha uwezo kwa waumini wa imani na au wanawake au washiriki kulingana na wazo la kipekee linalowasilishwa na mwombaji na lengo kubwa la kukuza sauti za wanyonge katika jamii.
   3. Kuendeleza miundombinu ya nje na ya kidijitali kwa mwombaji. Hii ni kufikia maendeleo ya rasilimali ambayo itahakikisha kuwa mradi huo una upeo wa muda mrefu na unafikia jamii pana ya watendaji kama vile ukarabati wa studio za kitovu cha ubunifu. Mfano wa hii ni mradi wa kuboresha miundombinu uliofanywa na “Nafasi Art Studio” huko Dar es Salaam, Tanzania.

   Kipaumbele kitatolewa kwa maombi yatakayoongozwa na mashirika ya vijijini kutoka Tanzania ambayo yanawakilisha au kufanyia kazi, kwa, na / au na vikundi maalumu vifuatavyo:

   • Vijana na Wazee walio katika mazingira magumu
   • Wanawake wanaokabiliwa na unyonyaji, unyanyasaji na / au ukatili.
   • Jamii za kijadi/ au makabila madogo.
   • Watu wenye ulemavu.

   Tunatafuta maombi ambayo, kwa, au ambayo;-

   • Yanayowawakilisha jamii za watengenezaji wabunifu na wa kitamaduni wanaohusika na uundaji wa kazi za sauti kama vile: nafasi za ubunifu, vikundi vya wasanii, studio za muziki, vituo, mikahawa, nafasi za sanaa, nyumba za sanaa, nyumba za uzalishaji huru, mitandao ya wasanii na watayarishaji, majukwaa ya mtandaoni, pamoja, nafasi za kufanya kazi zinazozingatia tasnia ya ubunifu;
   • Watayarishaji ambao wanatumia vielelezo vya sauti kama njia ya usambazaji na mawasiliano;
   • Makundi maalumu yenye haki yanayotumia njia za kidijitali kusambaza kimkakati maudhui yao kwa watazamaji wao. (k.m. kupitia njia za mtandao kama vile youtube na mitandao mingine
   • Kutengeneza maudhui / kazi ambayo inakusudia kuonyesha maoni mbadala juu ya maswala makubwa yanayoathiri vikundi vitano waliotajwa hapo juu. Maudhui / kazi hii inapaswa kukuza mjadala wa umma kupitia kuwezesha maoni mbadala kueneza masimulizi ya jamii juu ya imani, uhuru na ufeministi (utetezi wa haki za mwanamke). Mfano kitabu cha mchungaji Timothy Njoya, kitabu juu ya  Selfhood (upekee): Divinity of the Clitoris (Uungu wa Clitoris)
   • Maabara ya ubunifu ili kuendeleza ubunifu, kuleta washirika wa haki na wadau wengine kutoka sekta nyingi pamoja, lakini iruhusu kubadilika kwa jinsi vinavyohusiana na kila mmoja katika nafasi unazotengeneza;
   • Ushirika au ushirikiano kati ya asasi za kiraia zinazotafuta kuchunguza muingiliano wa Imani naufeministi ili kuvunja vizuizi vya kitamaduni na kijamii katika uhuru;
   • Ushirikiano kati ya mavazi ya wabunifu na asasi zingine za kiraia zinazojihusisha na masuala ya imani na jinsia.
  • How to apply?

 • How to apply?

Whistleblower

Voice is committed to providing safe spaces filled with integrity and respect for ALL people as well as for financial resources.

Click here for more information on our Whistle-blower policy & Procedure
Disclaimer